#Echipade10: Raluca Ouriaghli

Raluca O.jpg

După ce a studiat la Sorbona Științe Politice și Sociologie, Raluca Ouriaghli s-a întors în România pentru a înfiinţa și dezvolta Asociația Ateliere Fără Frontiere. Prin eforturi susținute și punând întotdeauna persoanele defavorizate în centrul proiectului, Raluca a reușit să crească organizația. Prin efortul depus, de-a lungul celor 10 ani de activitate, de a sprijini victime ale traficului de persoane, persoanele cu adicții, persoanele care au suferit pedepse privative de libertate, persoanele care au fost în șomaj îndelungat și persoanele cu dizabilități în parcursul lor spre piața muncii convenționale. În absența unei legislații care să recunoască serviciile de inserție socială și profesională a persoanelor marginalizate și a unor mecanisme care susțină financiar astfel de servicii, efortul depus de Raluca este cu atât mai remarcabil.

Încăpățânarea ei de a considera că nimeni nu este neangajabil, de a pune omul în centrul tuturor activităților, de a integra, în tot ceea ce a făcut organizația în cei 10 ani de la înființare, principiile de dezvoltare durabilă, echitate socială, egalitate de șanse, repartizarea echitabilă a resurselor, responsabilitatea colectivă și individuală, precum și economia socială și circulară, au făcut din AFF ceea ce este astăzi.

În timp ce zeci de oameni au parcurs, în medie, 24 de luni, repartizate în etape, în cadrul AFF, rescriindu-și povestea de viață, 12.078 de computere reciclate au fost donate către 2018 școli defavorizate din România, de care au beneficiat 381.593 de beneficiari. 848 de tone de deșeuri electrice și electronice au fost colectate din piață, 295 de tone fiind reutilizate, reducând astfel amprenta de carbon asupra mediului. 42.764 de produse remesh au fost realizate din deșeuri publicitare outdoor, colectând din piața banere care ar fi ajuns la groapa de gunoi și pentru care ar fi fost necesari 400 de ani pentru a dispărea. 814 tone de deșeuri alimentare au fost colectate și compostate de la parteneri supermarket și, după selectare, s-au donat 7018 kg de alimente către cantine sociale. În total 22 197 de tone de CO2 au fost evitate în cei 10 ani de activitate în care asociația a plătit către statul român 3 318 222 lei impozite și contribuții salariale.

Raluca nu ocupă la AFF o pozitie preluată, ci conduce o organizație înființată și crescută de la firul ierbii pentru a cărei existență se luptă, cu prețul multor sâmbete și duminici, în fiecare zi. Raluca trăiește așa cum muncește: echitabil, solidar și responsabil!